Gabo, de Óscar Pantoja e varios debuxantes: a máxica vida de García Márquez

Komic Librería: Gabo. Memorias de una vida mágica


Interesante proposta a que nos achega o guionista colombiano Óscar Pantoja, que recorre a catro compatriotas como ilustradores (Miguel Bustos, Felipe Camargo, Tatiana Córdoba e Julián Naranjo) para realizar Gabo. Memorias de una vida mágica, unha biografía secuenciada de Gabriel García Márquez na que salientamos a boa disposición da información, xa que dun xeito claro e rápido calquera lector poderá ter unha idea xeneral moi válida da vida do universal escritor.

Komic Librería: Gabo. Memorias de una vida mágica

Os autores empregan ideas que resultan efectivas e imaxinativas, coma son a utilización dun epicentro recorrente, que non é outro que Cien años de soledad, ou a desorde cronolóxica que, lonxe de prexudicar o sentido da obra, afástaa da fórmula clásica do xénero biográfico.

Komic Librería: Gabo. Memorias de una vida mágica

A estrutura de catro capítulos (máis un pequeno epílogo) supoñemos que é consecuencia da obriga de dividir o traballo entre os debuxantes. Se ben é certo que isto dálle ao conxunto un aquel irregular (uns gustáronnos máis ca outros), non sae a obra danada no aspecto narrativo nin no ritmo nin no contido.

Komic Librería: Gabo. Memorias de una vida mágica

A estadía de García Márquez en diversas cidades europeas como Roma, París ou Londres, e a viaxe que realizou polos países socialistas na segunda metade da década dos cincuenta, permítennos coñecer estes intres da súa vida que serviron para completar a súa formación e a súa visión da época que lle tocou vivir.

Komic Librería: Gabo. Memorias de una vida mágica

A obra culmina coa entrega do premio Nóbel que recibíu García Márquez en 1982, e no epílogo vólvese incidir na grandeza dos seus Cien años de soledad, novela da que se levan vendidos xa máis de trinta millóns de copias.

Komic Librería: Gabo. Memorias de una vida mágica

Esta é, xa que logo, outra desas biografías en banda deseñada que podemos recomendar sobre todo a centros educativos, porque a obra do escritor colombiano é tamén moi recomendable para lectores que non chegaron aínda á idade adulta.


Komic Librería: Gabo. Memorias de una vida mágicaGabo. Memorias de una vida mágica
Óscar Pantoja / VV.AA.

Sins Entido
Tomos: 1